www.domovkaplice.cz :: Aktivizační činnosti (24.11.2020 - 19:36)

 
Úvodní stránka Ostatní informace Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti

 

MOTTO:
„Starý člověk má nepochybně právo na odpočinek, ale oddá-li se nečinnosti, odsuzuje se k tělesnému i duševnímu chátrání..." / Josef Švancara /

 

Cílem aktivizace v Domově pro seniory Kaplice je udržet nebo i zlepšit psychický a fyzický stav uživatele služby, udržet určitou míru samostatnosti a nezávislosti, zachovat stávající dovednosti. Senioři mohou získat i něco nového pro sebe – poznatek, zážitek, dovednost, přátelství. Naší snahou je připravit uživatelům služby klidné, důstojné a příjemné prožití stáří. Aktivizace tvoří nabídku činností a aktivit, které mají sloužit k smyslupnému trávení volného času, spokojenosti a radosti seniorů.

 

Aktivizace zachovává či zlepšuje soběstačnost, zpomaluje proces stárnutí, působí jako prevence proti vzniku onemocnění, podporuje uvědomění si vlastní hodnoty a potřebnosti pro společnost, upevňuje schopnost vyjádřit svůj názor a potřebu seberealizace. Poskytuje potřebnou dávku fyzické činnosti, pomáhá sbližovat, nalézt nové známé a přátele, podporuje společenský život. Při společných činnostech lze zapomenout i na bolest a trápení. Vhodně zvolené aktivity slouží uživatelům k neustálému ověřování vlastních schopností, možností i zájmů a vyplňují volný čas.

 

Aktivizační programy, celoroční i měsíční plány vycházejí z individuálních potřeb každého seniora a předem stanovených cílů v jeho individuálním plánu.O programy se starají aktivizační pracovníci.

 

Fotografie z aktivizačních činností

 

 

 

Domov pro seniory Kaplice je příspěvková organizace zřízena Jihočeským krajem. Najdete nás ve městě Kaplice, kde poskytujeme registrovanou službu pro 54 dospělých občanů se zdravotním postižením a seniorům s dolní věkovou hranicí 55 let.

  • popisek
  • popisek
  • popisek
  • popisek