www.domovkaplice.cz :: Psychobiografický model péče v Domově pro seniory Kaplice (30.05.2020 - 20:36)

 
Úvodní stránka Ostatní informace Aktuality Psychobiografický model péče v Domově pro seniory Kaplice

Psychobiografický model péče v Domově pro seniory Kaplice


 

 

Psychobiografický model péče v Domově pro seniory Kaplice

 

 

 

Nové koncepty a modely péče o seniory nám nabízejí nové způsoby poskytování odborné péče. Jedním z možných modelů je Psychobiografický model péče, který vznikl na základě výzkumu a zkušeností profesora Erwina Böhma z Rakouska. V Domově pro seniory Kaplice proběhlo úvodní školení tohoto modelu vedené paní PhDr. Evou Procházkovou, která v České republice založila Institut Erwina Böhma a propaguje tento inovační model péče ve svých přednáškách, vzdělávacích kurzech a odborných konferencích.

 

Model podporuje porozumění mezi generacemi a mezi poskytovateli a příjemci péče. Již název napovídá, že se v přístupu ke klientovi vychází z jeho života. Nedílnou součástí uvedeného modelu péče je úzká spolupráce s rodinou klienta z důvodu, aby pečující získali co nejvíce informací o klientovi a jeho životě. Získané informace o předchozím životě klienta (jeho biografie) nám pomohou pochopit chování klienta a dají nám potřebnou informaci, jak adekvátně reagovat.

 

S prvky psychobiografického modelu u nás pracujeme již delší dobu, na základě tohoto školení a dalšího vzdělávání v našem domově budeme tuto oblast nadále prohlubovat.

 

 

Domov pro seniory Kaplice je příspěvková organizace zřízena Jihočeským krajem. Najdete nás ve městě Kaplice, kde poskytujeme registrovanou službu pro 54 dospělých občanů se zdravotním postižením a seniorům s dolní věkovou hranicí 55 let.

  • popisek
  • popisek
  • popisek
  • popisek