www.domovkaplice.cz :: Zákaz návštěv (20.10.2020 - 01:28)

 

Zákaz návštěv


 

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 998, se zakazují návštěvy v zařízení domovů pro seniory.

 

Dalším usnesením Vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 s č. j. OVA 1206/2020 se zakazuje klientům vycházet mimo objekt či areál zařízení domova pro seniory. 

 

Na základě výjimky návštěvy mohou probíhat u nezletilých uživatelů sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností, u uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením, u uživatelů, kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace a u uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Zákaz vycházení se netýká zaměstnanců a současně situací, kdy je nutné, aby uživatel navštívil lékaře či zdravotnické zařízení, účastnil se jednání soudů či dalších institucí veřejné správy, kde je vyžadována účast osoby, na základě jiných právních předpisů. Zákaz vycházení se také netýká situací, kdy by tímto opatřením mělo dojít k závažnému ohrožení života a zdraví uživatelů sociálních služeb, což naplňuje i ustanovení § 31 odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb., krizového zákona, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se zejména o situace, kdy psychický a zdravotní stav vyžaduje pravidelné vycházky nebo kdyby došlo tímto opatřením k závažné zdravotní újmě uživatele. V praxi to může být např. účast na pohřbu osoby blízké.

Viz. - Doporučený postup č. 14/2020 Ministerstvo práce sociálních věcí - odkaz naleznete zde

Domov pro seniory Kaplice je příspěvková organizace zřízena Jihočeským krajem. Najdete nás ve městě Kaplice, kde poskytujeme registrovanou službu pro 54 dospělých občanů se zdravotním postižením a seniorům s dolní věkovou hranicí 55 let.

  • popisek
  • popisek
  • popisek
  • popisek