www.domovkaplice.cz :: Individuální praxe a stáže (21.11.2019 - 16:53)

 
Úvodní stránka Ostatní informace Individuální praxe a stáže

Individuální praxe a stáže


INFORMACE PRO STUDENTY

Nabízíme spolupráci v zajišťování výchovy budoucích zdravotnických, sociálních, zdravotně sociálních a pedagogických pracovníků pro:

· studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol v rámci individuální praxe – např. ve studijních oborech Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum, Sociální péče, Sociální činnost, Pedagogické lyceum, Sociální práce, Diplomovaná všeobecná sestra, Všeobecná sestra, Masér sportovní a rekondiční, apod.

· účastníky akreditovaných kvalifikačních kurzů - Pracovník v sociálních službách, Sanitář, apod.

V Domově pro seniory poskytujeme péči o seniory v konceptu ucelené rehabilitace.

Individuální praxe:

Praxe probíhá na základě smluvního vztahu mezi studentem vysílající organizace a Domovem pro seniory Kaplice.

Zájemci o individuální praxi v našem domově nás mohou kontaktovat osobně, telefonicky nebo emailem.


Druhy praxe:

·  zdravotní     ·  zdravotně-sociální    ·  sociální    ·  pedagogická     ·   výběrová       ·   jiné

Základní informace:

·  nejlépe několik dní před zahájením praxe student předloží potřebné dokumenty     související s praxí (smlouva, prohlášení o mlčenlivosti,...)

·  v den zahájení praxe se student v domluvený čas dostaví ke kontaktní osobě

·  dle druhu praxe si student přinese patřičné oblečení (pohodlný oděv, vhodná obuv na přezutí,...)

·  student přichází s vizitkou se svým jménem a pracovním zařazením dle druhu praxe, tuto vizitku nosí viditelně po celou dobu vykonávané praxe

·  student má určeného konkrétního pracovníka (školitele), který je mu k dispozici po celou dobu praxe

·  student má po nejdéle 6 hodinách právo na 30 minutový odpočinek (pauza na oběd, ...)

·  student je povinen vykonávat praxi v určeném rozsahu

·  ubytování není možné

·  stravování je možné po předchozí domluvě

Průběh praxe:

· seznámení s kontaktní osobou a ostatními členy pracovního týmu

· seznámení s pracovištěm, určení prostoru pro odpočinek a odklad osobních věcí studenta

· seznámení se Standardy kvality sociálních služeb a dalšími dokumenty, poskytnutí dokumentace v určeném rozsahu k náhledu

·  školení BOZP a PO

· seznámení s pracovní náplní jednotlivých profesí

·  seznámení s administrativou

·  účast v provozu - forma pozorování

·  účast v provozu - přímá péče: vždy pod dohledem pověřeného pracovníka v rozsahu náplně praxe

·  účast na aktivizačních činnostech, příprava vlastních podkladů

·  výstupy z praxe a zpětná vazba

·  závěrečné shrnutí, potvrzení praxe 


Kontaktní osoba pověřená stážemi:

Mgr. Dana Pokorná – sociální pracovnice

tel.: 734 579 436

email: pokorna@domovkaplice.cz
Domov pro seniory Kaplice je příspěvková organizace zřízena Jihočeským krajem. Najdete nás ve městě Kaplice, kde poskytujeme registrovanou službu pro 54 dospělých občanů se zdravotním postižením a seniorům s dolní věkovou hranicí 55 let.

  • popisek
  • popisek
  • popisek
  • popisek