www.domovkaplice.cz :: Poděkování (14.12.2018 - 16:08)

 

Poděkování

2018

 

Vážení, chtěla bych poděkovat všem za laskavou a pečlivou péči, kterou jste věnovali mé mamince paní Marii Markvartové. Tato péče trvala přes čtyři roky. Nejprve v domově v Č. Krumlově, poslední tři měsíce v Kaplici. Maminka, jak sama říkala, zde byla spokojená a já klidná, že je o maminku dobře postaráno. Velmi si Vaší práce vážím.

 


 

2017

 

Vážení, dne 7.9.2017 zemřela naše maminka a babička, která trávila poslední léta ve Vašem Domově pro seniory. Dovolte nám, abychom upřímně poděkovali celému kolektivu Domova za poskytovanou obětavou a starostlivou péči naší mamince Zvláště pak všem sestřičkám, které to nemají vždy lehké, obzvlášť v provizorních podmínkách v Českém Krumlově. Bohužel se maminka nedožila přestěhování do nového Domova v Kaplici. Naše vzpomínky na maminku budou vždy spojeny s Vaším Domovem.

----------

16. října ve Vašem Domově důchodců v Kaplici zemřela naše maminka. Chtěla bych touto cestou za nás obě se sestrou poděkovat všem sestřičkám a personálu, kteří se do poslední chvíle o maminku starali a snažili se nám pomoci a podpořit nás v této těžké době. Maminka prožila v Krumlově 5 let        a byla tam spokojená. Sestřičky jí měly rády. Zažili jsem tam s ní pěkné chvíle, ať to byly Vánoce, Velikonoce, oslavy narozenin apod..Myslím, že tam byl kolektiv děvčat, která se o mamku staraly i nad rámec svých pracovní povinností. Dokonce se tam z ní stala vašnivá čtenářka, z čehož jsem měly se sestrou velkou radost.

----------

 

Děkuje všem za péči o tatínka, je zde moc spokojený a je na něm vidět velké zlepšení jeho zdravotního               i psychického stavu.

----------

 

Ráda bych touto cestou poděkovala a pochválila celý kolektiv zaměstnanců. Všichni se vzorně starali o moji maminku až do konce jejího života.

 ----------


Tímto bych chtěla poděkovat za celou naši rodinu, za velmi dobrý přístup k naší mamince   a babičce. Velké poděkování sestřičkám a celému Vašemu personálu za velmi náročnou a vyčerpávající práci, hlavně v posledních chvílích života naší maminky. Moc si ceníme a vážíme namáhavé práce Vašich sestřiček, které obětavě přistupují ke každému s láskou a velkou obětavostí..

 

2016

 

Využívám této možnosti projevit neskonalé díky vedení Domu seniorů v Kaplici včetně všeho personálu za vynikající péči o mého bratra, postiženého CMP.

Právě váš senior dům jako jediný vyšel vstříc mně v těžké situaci,kdy bratra přijal k umístění v době, kdy nebylo možné pro něj nikde jinde místo sehnat.Již od prvních dnů mně překvapila lidskost, s jakou se u vás o seniory a postižené staráte. Hezké a milé prostředí, čistota, vlídný personál. Byl to malý zázrak v době,kdy člověka postihne taková krutá událost v rodině. Ve chvíli, kdy jsem si sama nevěděla rady jste mi vážená paní ředitelko řekla slova“ nyní si odpočiňte a nechte všehno na nás“.A tak se i stalo a péči jsem ocenila při svých návštěvách u bratra. Ačkoliv starobní důchod mého bratra nedosahoval částky, která je uvedena v ceníku, byl přijat a nijak nebylo nikdy znát, že by toto byl důvod pro jakékoukoliv sníženou péči o jeho osobu. Zvykl si na personál, zpočátku, pokud mohl to i dával najevo.Byla jsem tomu ráda a odcházela jsem z návštěv s dobrým vědomím,že je o něj velice dobře a hezky postaráno. Na chodbách jsem měla možnost náhodně nahlédnout i do jiných pokojů,kde jste babičce, upoutané na lůžko pověsili na postel nebesky modrou dekoraci,aby měla krásný výhled tam,kam její oči směřovaly, v okolí senior domu zvířátka pro radost stařečků, hezky upravené okolí pro odpočinek.

Přes veškerou možnou péči bratr zemřel a i v té době jste mi pomohli překonat tuto rodinnou tragédii laskavostí a vstřícností.

Ačkoliv už nebudu mít ve vašem senior domě rodinného příslušníka, ráda se budu vracet na vaše setkání, bude-li to jen trochu možné a budu vzpomínat na všechny, kdo pod vaším láskyplným a smysluplným vedením pracují pro pohodlí starých a nemocných lidí.

----------

 

Ještě jednou bychom Vám a celému personálu domova poděkovali za vaši ochotu, péči a snahu, se kterou jste se do poslední chvíle starali o naši maminku, stejně jako za osobní přístup, kdy jste nám vždy vyšli ochotně vstříc.

----------

 

Chtěla bych vyjádřit poděkování všem zaměstnancům Domova pro seniory v Kaplici za péči, kterou poskytovali mojí mamince. A to nejen v době, kdy byla plná života a ráda se zapojovala do různých aktivit, které pro klienty pořádali nejen pracovníci domova, ale i dobrovolní pracovníci, kteří se jim s láskou věnovali v době svého volna. Velmi děkuji za veškerou péči, hlavně za péči v posledních dnech jejího života, kdy o ni bylo velice pěkně postaráno a byla jí poskytnuta veškerá péče. Vážím si velice práce všech zaměstnanců a přeji jim hodně spokojených klientů a jejich rodin.

----------

 

Tímto chci poděkovat celému kolektivu DOmova za trpělivost a péči o moji maminku. ve Vašem hezkém prostředí strávila 4 roky svého života a myslím, že Vás všechny měla moc ráda! Velký dík za Vaši obětavou a namáhavou práci!

 

2015

 

Chci poděkovat všem pracovníkům domova za péči o mého otce. Můj tatínek v domově pobýval 8 let. Za tuto dobu jsme oba byli velice spokojeni se službami domova i s ochotou a snahou ošetřovatelek. O tatínka bylo vždy po všech stránkách dobře postaráno. Můj tatínek měl rád dechovku a tanec, tuto radost mu pracovnice domova plnily tím, že mu každý týden pouštěly jeho oblíbenou hudbu. Nejvíce jsem oceňovala ochotu, snahu a naslouchání ošetřovatelek. Projevovaly velkou trpělivost se seniory domova. Staraly se o něj s láskou a snažily se vyhovět veškerým jeho přáním. Dokáži ocenit celodenní práci veškerého personálu.

----------

 

Chci Vám poděkovat za příkladnou péči o seniory. Za laskavost a vstřícnost Vašich pracovníků v komunikaci s nimi. Za zapojování "stařečků" do různých aktivit, které jim vytváříte. Rovněž za vlídné a barevné prostředí, které jim poskytujete a ve kterém důstojně tráví zbytek svého života...

----------

 

Chtěly bychom touto cestou ještě jednou co nejsrdečněji poděkovat...Ve Vašem domově jsme ad naše očekávání našly dobrý domov důhodců. Pokaždé když jsme za ní přijely se na nás spokojeně usmívala, vyprávěla co v domově zažila, jakou činnost si pro ně personál či dobrovolní pracovníci vymysleli a jak jsou všichni na ně hodní. Musím tímto pochválit i prostředí. Podařilo se vám v té smutné nemocniční budově v Českém Krumlově vytvořit pomocí barev nádherně prosluněné bydlení. Pak účelně a přesto hezky vybavené pokoje, kam jsme směly mamince dát mnohé jí drahé předměty, až to byl její pokojíček...

----------

 

Chtěla bych poděkovat za péči o naši maminku, která byla klientkou Domova pro seniory v Českém Krumlově od roku 2011. Po celou dobu se dostávalo mamince nejen vysoce kvalitní zdravotnické péče, ale i velice laskavého zacházení. Děkujeme také za krásný am ilý přístup k nám, rodinným příslušníkům. Přeji Vám mnoho úspěchů v řízení Domova pro seniory a hodně štěstí při výběru personálu, a to jak odborného, tak pomocného. Když bude takový, s jakým jsme se setkali v Českém Krumlově, bude o klienty velmi dobře postaráno.

----------

 

Děkujeme tímto všem zaměstnancům domova pro seniory v Kaplici za příkladnou péči o mého otce, který byl klientem vašeho Domova pro seniory.

----------

 

Chtěla bych srdečně poděkovat všem zaměstnancům pečujícím o seniory v Českém Krumlově. Moje maminka byla velice spokojená, když jsme ji měli dle možností na návštěvě, nebo na projížďce po zahradě v nemocnici, říkávala: "už chci domů...", čímž myslela pokojích ve Vašem zařízení. Tato slova vyjadřují nejvyšší ohodonocení péče, kterou jste mamince poskytovali.

----------

 

Děkujeme touto cestou ředitelce a celému personálu za vstřícnost a laskavost, se kterou jsme se setkali při umístění naší maminky do péče v Domově seniorů Kaplice-detašované pracoviště Český Krumlov. O klienty je zde velmi dobře postaráno jak po stránce zdravotní, tak i celkové péče a laskavého jednání a zacházení. Dík za příkladnou péči o seniory. Děkujeme rovněž za krásný a milý přístup k nám-rodinným příslušníkům.

----------

 

Velké poděkování celému vašemu senior domu za nevšední, lidskou a obětavou péči o bratra. Jsem ráda, že své dny dožil právě u vás.

----------

 

Dovolte, abych poděkovala kolektivu pracovníků pracoviště Český Krumlov za jejich ochotu a porozumění při péči o mnažela. Povzbuzovalo ho to.

 

 

Domov pro seniory Kaplice je příspěvková organizace zřízena Jihočeským krajem. Najdete nás ve městě Kaplice, kde poskytujeme registrovanou službu pro 54 dospělých občanů se zdravotním postižením a seniorům s dolní věkovou hranicí 55 let.

  • popisek
  • popisek
  • popisek
  • popisek