www.domovkaplice.cz :: Zdravotní a ošetřovatelská péče (24.11.2020 - 19:07)

 
Úvodní stránka Ostatní informace Zdravotní a ošetřovatelská péče

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Vedoucí zdravotně - ošetřovatelského úseku:  Tel: 606 755 104

Zdravotně - ošetřovatelskou péči v  Domově pro seniory Kaplice zajišťují v souladu s § 36 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů - registrované všeobecné sestry bez odborného dohledu, případně zdravotničtí asistenti a pracovníci přímé obslužné péče.

Všeobecné sestry provádějí denně úkony naordinované lékařem, které následně vykazují zdravotním pojišťovnám v odbornosti 913 - všeobecná sestra v sociálních službách dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.
Organizace má s příslušnými zdravotními pojišťovnami uzavřenu zvláštní smlouvu, na základě které je z veřejného zdravotního pojištění hrazena indikovaná ošetřovatelská péče lékařem.

Lékařská péče je pro klienty poskytována formou ambulantní nebo ústavní péče:

AMBULANTNÍ PÉČI zajišťuje ošetřující lékař. Pro uživatele je zabezpečena i péče odborných lékařů formou ambulantní zdravotní péče (např:chirurg, psychiatr, diabetolog, kožní). 
PÉČE ÚSTAVNÍ je klientům zajištěna při hospitalizaci zejména v Nemocnici Č.Krumlov a.s., zpravidla na doporučení ošetřujícího lékaře či přivolané Rychlé záchrané služby.

Při přijetí do našeho Domova pro seniory Kaplice se klient může rozhodnout, zda zůstane zaregistrován u svého stávajícího praktického lékaře nebo využije možnost registrace u praktického lékaře, který zajišťuje pravidelné návštěvy v našem domově. Pokud této možnosti využije, vyplní registrující lékař registrační list. Klient si současně vyžádá od předchozího registrujícího lékaře zdravotní dokumentaci k zajištění návaznosti zdravotní péče.
Ošetřující lékařkou v Kaplici je praktická lékařka pro dospělé MUDr. Klára Kadičová, která má ordinaci na Poliklinice Kaplice.

Za klienty dochází lékaři dle potřeby, vedou a archivují zdravotní dokumentaci o léčbě klienta a informují oprávěné osoby o zdravotním stavu a anamnéze klienta.

Přímá obslužná péče je spojena s dopomocí při úkonech základní sebeobsluhy a je dána mírou soběstačnosti konkrétního uživatele. Jedná se o úkony spojené se základní hygienou, podáváním stravy, péčí o prádlo a čistotu prostředí. Pracovníci přímé obslužné péče mají k dispozici řadu pomůcek, které jim usnadňují práci a zvyšují komfort pohodlí uživatelů. K dispozici mají např. koupací křesla, speciální koupací vanu s perličkami, polohovací pomůcky do lůžka, aktivní a pasivní zvedák, který usnadňuje manipulaci s klienty, kvalitní kosmetické přípravky určené k hygieně a péči o kůži aj.

 

Odborná rehabilitační péče je zajišťována odborníky převážně na Poliklinice v Kaplici nebo Nemocnici Český Krumlov, a.s., základní rehabilitační péči zajišťují přímo v Domově všeobecné sestry.


Domov pro seniory Kaplice je příspěvková organizace zřízena Jihočeským krajem. Najdete nás ve městě Kaplice, kde poskytujeme registrovanou službu pro 54 dospělých občanů se zdravotním postižením a seniorům s dolní věkovou hranicí 55 let.

  • popisek
  • popisek
  • popisek
  • popisek