Menu
Domov pro seniory Kaplice
Domov pro seniory Kaplice

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY POKRAČUJÍ I V DOMOVĚ PRO SENIORY

O Domově pro seniory Kaplice

Domov pro seniory Kaplice je příspěvková organizace zřízena Jihočeským krajem. Najdete nás ve městě Kaplice, kde poskytujeme registrovanou službu pro 54 dospělých občanů se zdravotním postižením a seniorům s dolní věkovou hranicí 55 let. 

fotografie budovy domova

Historie a součanost 

 • Budova byla postavena roku 1956, Kaplice byla v té době okresním městem.
 • V roce 1960 začala sloužit budova jako porodnice. V té době stála na osamoceném místě, kolem se rozprostíraly pouze louky, lesy a rybník. Porodnice se zachovala až do roku 1981.
 • Poté následovala rekonstrukce a v roce 1983 se z porodnice stala Léčebna dlouhodobě nemocných. O jedenáct let později byla léčebna přesunuta do nově postavené budovy v areálu nemocnice v Českém Krumlově.
 • Před založením Domova důchodců nebyly v okolí žádné služby tohoto druhu. Podnětem k založení Domova důchodců byla nedostupnost této nebo podobné služby v okolí Kaplicka a Českokrumlovska.V Kaplici byl pouze jeden Dům s pečovatelskou službou s minimální kapacitou, která nedostačovala potřebám občanů v tomto městě. Klienti, kteří potřebovali služby domova pro seniory, byli odkázáni na využívání služeb vzdálenějších domovů /Horní Planá, České Budějovice atd./, kdy rodina nemohla navštěvovat své příbuzné tak často, jak by si přála. Myšlenka vybudování domova pro seniory v Kaplici byla plně podporována jak občany tak obecním zastupitelstvem i krajem. A tak začala roku 1993 rozsáhlá rekonstrukce.

historické fotografie domova

 • 1. 10. 1995 zde byl po celkové rekonstrukci oficiálně otevřen Domov důchodců, jehož zřizovatelem byl v té době Okresní úřad v Českém Krumlově.
 • 1. 5. 1998 byl provoz rozšířen o detašované pracoviště v areálu Nemocnice Český Krumlov, a.s.
 • K 1. 1. 2003 došlo ke zrušení Okresního úřadu a Domov důchodců se stal příspěvkovou organizací Jihočeského kraje.
 • Od 1. 1. 2007 s platností zákona č. 108/2006 Sb. byl Domov důchodců Kaplice přejmenován na Domov pro seniory Kaplice.
 • 1. 1. 2011 se stala ředitelkou Mgr. Vladimíra Holczerová.
 • Myšlenka na celkovou rekonstrukci domova existovala dlouhá léta, během let vzniklo několik projektových dokumentací. Realizace této myšlenky byla započata v roce 2014, kdy se dalo do pohybu zpracování projektové dokumentace, jejímž obsahem byla rekonstrukce stávající budovy a zároveň přístavba nové budovy.

historické fotografie interiéru domova

 • 5. 4. 2016 došlo k přestěhování klientů z Kaplice do náhradních prostor v areálu nemocnice v Českém Krumlově a poté započaly stavební práce. V nemocničním pavilonu, kde je umístěna léčebna dlouhodobě nemocných a zázemí ředitelství nemocnice, jsme společně s detašovaným pracovištěm domova strávili 18 měsíců.

fotografie budovy v době přestavby

 • 1. 1. 2017 se ze dvou služeb stala jedna služba, s jedním registračním číslem. A tak přesně po 17 letech a 7 měsících zaniklo detašované pracoviště Český Krumlov.
 • Velká událost se stala v září, přesněji devatenáctého září 2017– stěhování do úplně nového a úplně jiného domova. Od té doby jsme již opravdu všichni na jedné společné adrese.
 • V roce 2018 byla schválena investice terénní, vegetační a stavební úpravy, včetně prvků stavební architektury a nezbytné technické infrastruktury. V březnu roku 2019 se tato investiční akce začala realizovat.
 • Od prosince 2019 si mohou návštěvnicí užívat celý areál zahrady.fotografie zahrady
 • 2020 - výstavba kapličky sv. Anny

fotografie kapličky

 • 2021 - došlo k pořízení herních a smyslových prvků a úpravě vzpomínkového místa v areálu zahrady. Úprava zahrady se realizovala díky dotaci obce Dolní Dvořiště.úprava části zahrady - dětské prvky, úprava vzpomínkového místa
 • 2023 - klimatizace v pokojích klientů a v prostorách zaměstnanců 

Na kvalitě péče záleží...

Bazální stimulace

logo bazální stimulace

2021

získání certifikace v konceptu Bazální stimulace

bazální stimulace

Biografická péče

logo biografická péče

2022 

získání certifikace v konceptu Biografické péče

www.ebinbio.cz

Mezigenerační spolupráce

logo mezi námi

2022

získání známky kvality "Mezigeneračně"

www.mezinami.cz

Paliativní péče

logo paliativní péče

2023

zahájení procesu certifikace paliativní péče

centrum paliativní péče

Mohlo by Vás zajímat