www.domovkaplice.cz :: Veřejný závazek - poslání a cíl Domova pro seniory Kaplice (17.08.2022 - 13:32)

 
Úvodní stránka Důležité dokumenty Veřejný závazek - poslání a cíl Domova pro seniory Kaplice

Veřejný závazek - poslání a cíl Domova pro seniory Kaplice

Domov pro seniory Kaplice je příspěvková organizace zřízená Jihočeským krajem. Najdete nás ve městě Kaplice . Poskytujeme registrovanou službu pro 54 dospělých občanů se zdravotním postižením  a seniorům s dolní věkovou hranicí 55 let:

Domov pro seniory, adresa: Míru 366, 382 41 Kaplice
Kapacita: 54 lůžek

Posláním

Domova pro seniory Kaplice je poskytovat podporu a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří pro změny zdravotního stavu potřebují pravidelnou pomoc jinou fyzickou osobou.

Nedílnou součástí poskytování sociální služby je respektování důstojnosti, lidských práv a individuální přístup. Snahou je udržení či rozvíjení kontaktů s osobami blízkými uživateli či místním společenstvím a nabídka možnosti aktivně trávit volný čas.

Cílová skupina

 

Domov pro seniory Kaplice v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou poskytuje pobytové služby  seniorům a osobám se zdravotním postižením od 55 let věku, které mají sníženou soběstačnost  a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 

Domov pro seniory není určen

seniorům a osobám se zdravotním postižením od 55 let věku:

 •  kteří jsou soběstační,
 •  kteří jsou závislí na drogách nebo jiných návykových látkách a vyžadují proto specifický přístup personálu, 
 •    kteří mají nepřizpůsobivé a konfliktní jednání, a kteří nejsou ochotni přizpůsobit se jinému než vlastnímu způsobu života,
 • kteří nesplňují podmínky pro přijetí do domova pro seniory – dle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění.

 

Cílem sociální služby je

 • podpora uživatele v udržení schopností a dovedností, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti, 
 • spokojený uživatel, u kterého jsou respektovány jeho individuální potřeby a přání, 
 • nabídka možnosti aktivně trávit svůj čas,
 • otevřenost a podpora vzájemných vztahů mezi uživatelem a jeho blízkými,
 • poskytování kvalitních služeb.

 

 

 

Zásady poskytované sociální služby jsou

 •  respektování soukromí a svobodné volby,
 • individuální přístup ke každému klientovi na základě osobních cílů a přání,
 • respektování jedinečnosti a lidských práv,
 • otevřenost, spolupráce, partnerství, 
 • podpora aktivity vedoucí k udržení nebo obnovení péče o svou osobu a mobility.
   

 

Základní činnosti
 • poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení,
 • poskytnutí celodenní stravy, která odpovídá věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, pomoc při podávání jídla,
 • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Další zajišťované služby:

Zdravotně - ošetřovatelská péče

Sociální péče

Fakultativní služby

 

 

 

 

 

 

 

Domov pro seniory Kaplice je příspěvková organizace zřízena Jihočeským krajem. Najdete nás ve městě Kaplice, kde poskytujeme registrovanou službu pro 54 dospělých občanů se zdravotním postižením a seniorům s dolní věkovou hranicí 55 let.

 • popisek
 • popisek
 • popisek
 • popisek