www.domovkaplice.cz :: Poděkování (27.11.2021 - 15:35)

 

Poděkování

2021

 

V sobotu 16. 1. 2021 jsme se naposledy rozloučili s naší milovanou maminkou, která zemvřela ve Vašem zařízení. Chtěl bych Vám a všem zaměstnancům, za celou naší rodinu poděkovat za péči, kterou jste mamince poskytli na sklonku svého života. 

                                          ----------------------------------

 

Poděkování 

Jménem svým a svých spolubydlících děkujeme ředitelce, celému vedení našeho domova co pro nás všechny děláte. Děkuji také hlavním sestrám, které dokázaly při tak velké nemocnosti, vše zorganizovat hlavně velký dík patří všem sestřičkám, které o nás pečují s láskou. Jsme vděčni a vážíme si toho, děkujeme. Dík patří také na recepci za všechnu ochotu, moc nám to pomáhá. Děkujeme Věra  Hovorková, 13. 1. 2021


--------------------------------------


Chtěla bych za celou naší rodinu moc poděkovat  za vše, co jste pro maminku všichni dělali. Vážíme si Vaší práce. Jste úžasní a mrzí mě, že se k Vám maminka nedostala dříve, myslím že by byla v lepší kondici už dávno. Odešla nám moc brzy, ale musíme se s tím všichni nějak vyrovnat.Přeji všem hodně zdravíčka a pohodu jak v práci tak v soukromí.

2020Dobrý den, máme velkou radost že se u Vás maminka tak moc zlepšila,posíláme moc velké poděkování celému personálu a velice si vážíme Vaší práce.Přejeme hodně zdravíčka s síly do dalších dnů.

                                           ------------------------------------

Děkujeme za veškerou péči paní ředitelce, celému vedení domova, všemu personálu.

Jsme zde velice spokojeni a děkujeme za klidné stáří 

---------------------------------------------

Vážená paní ředitelko, jménem celé rodiny Vám a celému kolektivu Domova pro seniory děkuji za skvělou péči, kterou jste věnovali mé mamince. Za celou rodinu děkujeme. 

--------------------------------------


Velmi děkujeme za péči, kterou v této nelehké době poskytujete. Myslíme na všechny zaměstnance domova. Přeje Vám, ať se Vám vše zlé vyhne a děkujeme za zprostředkování video hovoru. Opatrujte se. 

----------------------------------

Děkujeme za zasílání informačních sms, palce držíme všem v Domově a poděkování také Vám všem, držte se a zvládejte vše ve zdraví, myslíme na Vás pořád a děkujeme za obětavou péči. 
2019


Touto cestou bychom chtěli poděkovat za péči o naší maminku sestřičkám, kuchařkám a zbývajícímu kolektivu Domova v Kaplici. Velké dík za starostlivost, trpělivost a laskavý přístup, který jí věnujete.

----------------------------------

Chtěla bych všem moc poděkovat za péči, kterou jste mamince poskytovali až do posledních dnů jejího života. Oceňuji práci ošetřujícího personálu.

----------------------------------

Dobrý den,chtěla bych touto cestou opravdu velmi poděkovat. A to za krásnou a vřelou péči o mou maminku. Nemyslím pouze každodenní péči o základní potřeby člověka, ale milým přístupem, trpělivou komunikaci            a snahou o splnění jejích přání.V krásném prostředí vašeho nového Domova prožila bohužel sice jen pár měsíců, ale byla spokojená. Ještě jednou moc děkuji. Sama jsem se o maminku několik let s manželem starala, proto tuto práci velice oceňuji.


                                                                  ----------------------------------

Poděkování od rodiny kolektivu pracovníků Domova pro seniory za vstřícný přístup laskavost, trpělivost při každodenní péči a vlídní slova až do poslední chvíle. Přeje Vám hodně sil pro tuto náročnou práci. 


2018Ráda bych touto cestou chtěla ještě jednou upřímně poděkovat celkému kolektivu Domova pro seniory za veškerou péči o mojí maminku. Velký dík všem sestřičkám a ošetřovatelkám za péči ochotu a snahu, kterou mamince po celou dobu věnovaly. Moc si cením jejich náročné, namáhávé a vyčerpavající práce. Jsem moc ráda, že jsem mohla strávit s maminkou poslední okamžiky jejího života právě zde a ne v nemocnice. Děkuji 

----------------------------------

Vážení, 

dovolte mi, abych touto cestou, za sebe i celou rodinu mohla vyjádřit velké poděkování Vám, celému kolektivu zaměstnanců Vašeho Domova pro seniory, za obětavou a trpělivou péči o mojí maminku. A ještě jedno velké poděkování všem členům vedení Vašeho Domova, za osobní a lidský přístup, za to, že tu maminka mohla trávit téměř dva roky s postiženou dcerou. Umožnili jste nám jejich společné bydlení a pod Vaším dohledem a stále péči, mohly být spolu, mohly si být nablízku a být si tak jedna druhé podporou. Vím, že to pro maminku moc znamenalo a vážila si toho. Byla mezi Vámi spokojená a měla Vás všechy ráda. S obdivem, jak zvládáte toto náročné povolání, často i nad rámec svých pracovních povinností, za staroslivou péči o všechny Vaše klietny, všem zaměstnancům s úctou děkuji. 

-----------------------------------

Vážená paní ředitelko, 

jsem velmi rád, že Vám mohu napsat tento dopis, ve kterém chci poděkovat za záchranu mého života ve Vašem domově pro seniory. Jmenovitě děkuji pracovnicím, které se na mé záchraně podílely - Kateřině Turkové, Renatě Kollerové a Zuzaně Holemé. Jsem ve Vašem domově velmi rád, péče o klienty je zde příkladná a proto Vám srdečně děkuji. Prosím o vyřízení poděkování všem zaměstnancům. 

--------------------------


Vážená paní ředitelko, vážené pečovatelky a všichni z personálu. 

Dovolte mi, abych Vám, poděkovala za péči o moji matku. Vím, že Vaše služba je velmi náročná, vyžaduje velké úsilí a pracovní a lidské nasazení. Děkuji paní Pokorné a paní Jarošové za jejich vládnost a vstřícnost. Dále Vám vyjadřuji poděkování za vytvoření důstojného prostředí při úmrtí mé matky. 

-----------------------

Vážení, chtěla bych poděkovat všem za laskavou a pečlivou péči, kterou jste věnovali mé mamince. Tato péče trvala přes čtyři roky. Nejprve v domově v Č. Krumlově, poslední tři měsíce v Kaplici. Maminka, jak sama říkala, zde byla spokojená a já klidná, že je o maminku dobře postaráno. Velmi si Vaší práce vážím.
2017


Vážení, dne 7.9.2017 zemřela naše maminka a babička, která trávila poslední léta ve Vašem Domově pro seniory. Dovolte nám, abychom upřímně poděkovali celému kolektivu Domova za poskytovanou obětavou a starostlivou péči naší mamince Zvláště pak všem sestřičkám, které to nemají vždy lehké, obzvlášť v provizorních podmínkách v Českém Krumlově. Bohužel se maminka nedožila přestěhování do nového Domova v Kaplici. Naše vzpomínky na maminku budou vždy spojeny s Vaším Domovem.

----------

16. října ve Vašem Domově důchodců v Kaplici zemřela naše maminka. Chtěla bych touto cestou za nás obě se sestrou poděkovat všem sestřičkám a personálu, kteří se do poslední chvíle o maminku starali a snažili se nám pomoci a podpořit nás v této těžké době. Maminka prožila v Krumlově 5 let        a byla tam spokojená. Sestřičky jí měly rády. Zažili jsem tam s ní pěkné chvíle, ať to byly Vánoce, Velikonoce, oslavy narozenin apod..Myslím, že tam byl kolektiv děvčat, která se o mamku staraly i nad rámec svých pracovní povinností. Dokonce se tam z ní stala vašnivá čtenářka, z čehož jsem měly se sestrou velkou radost.

----------


Děkuje všem za péči o tatínka, je zde moc spokojený a je na něm vidět velké zlepšení jeho zdravotního               i psychického stavu.

----------


Ráda bych touto cestou poděkovala a pochválila celý kolektiv zaměstnanců. Všichni se vzorně starali o moji maminku až do konce jejího života.

 ----------


Tímto bych chtěla poděkovat za celou naši rodinu, za velmi dobrý přístup k naší mamince   a babičce. Velké poděkování sestřičkám a celému Vašemu personálu za velmi náročnou a vyčerpávající práci, hlavně v posledních chvílích života naší maminky. Moc si ceníme a vážíme namáhavé práce Vašich sestřiček, které obětavě přistupují ke každému s láskou a velkou obětavostí..


2016


Využívám této možnosti projevit neskonalé díky vedení Domu seniorů v Kaplici včetně všeho personálu za vynikající péči o mého bratra, postiženého CMP.

Právě váš senior dům jako jediný vyšel vstříc mně v těžké situaci,kdy bratra přijal k umístění v době, kdy nebylo možné pro něj nikde jinde místo sehnat.Již od prvních dnů mně překvapila lidskost, s jakou se u vás o seniory a postižené staráte. Hezké a milé prostředí, čistota, vlídný personál. Byl to malý zázrak v době,kdy člověka postihne taková krutá událost v rodině. Ve chvíli, kdy jsem si sama nevěděla rady jste mi vážená paní ředitelko řekla slova“ nyní si odpočiňte a nechte všehno na nás“.A tak se i stalo a péči jsem ocenila při svých návštěvách u bratra. Ačkoliv starobní důchod mého bratra nedosahoval částky, která je uvedena v ceníku, byl přijat a nijak nebylo nikdy znát, že by toto byl důvod pro jakékoukoliv sníženou péči o jeho osobu. Zvykl si na personál, zpočátku, pokud mohl to i dával najevo.Byla jsem tomu ráda a odcházela jsem z návštěv s dobrým vědomím,že je o něj velice dobře a hezky postaráno. Na chodbách jsem měla možnost náhodně nahlédnout i do jiných pokojů,kde jste babičce, upoutané na lůžko pověsili na postel nebesky modrou dekoraci,aby měla krásný výhled tam,kam její oči směřovaly, v okolí senior domu zvířátka pro radost stařečků, hezky upravené okolí pro odpočinek.

Přes veškerou možnou péči bratr zemřel a i v té době jste mi pomohli překonat tuto rodinnou tragédii laskavostí a vstřícností.

Ačkoliv už nebudu mít ve vašem senior domě rodinného příslušníka, ráda se budu vracet na vaše setkání, bude-li to jen trochu možné a budu vzpomínat na všechny, kdo pod vaším láskyplným a smysluplným vedením pracují pro pohodlí starých a nemocných lidí.

----------


Ještě jednou bychom Vám a celému personálu domova poděkovali za vaši ochotu, péči a snahu, se kterou jste se do poslední chvíle starali o naši maminku, stejně jako za osobní přístup, kdy jste nám vždy vyšli ochotně vstříc.

----------


Chtěla bych vyjádřit poděkování všem zaměstnancům Domova pro seniory v Kaplici za péči, kterou poskytovali mojí mamince. A to nejen v době, kdy byla plná života a ráda se zapojovala do různých aktivit, které pro klienty pořádali nejen pracovníci domova, ale i dobrovolní pracovníci, kteří se jim s láskou věnovali v době svého volna. Velmi děkuji za veškerou péči, hlavně za péči v posledních dnech jejího života, kdy o ni bylo velice pěkně postaráno a byla jí poskytnuta veškerá péče. Vážím si velice práce všech zaměstnanců a přeji jim hodně spokojených klientů a jejich rodin.

----------


Tímto chci poděkovat celému kolektivu DOmova za trpělivost a péči o moji maminku. ve Vašem hezkém prostředí strávila 4 roky svého života a myslím, že Vás všechny měla moc ráda! Velký dík za Vaši obětavou a namáhavou práci!


2015


Chci poděkovat všem pracovníkům domova za péči o mého otce. Můj tatínek v domově pobýval 8 let. Za tuto dobu jsme oba byli velice spokojeni se službami domova i s ochotou a snahou ošetřovatelek. O tatínka bylo vždy po všech stránkách dobře postaráno. Můj tatínek měl rád dechovku a tanec, tuto radost mu pracovnice domova plnily tím, že mu každý týden pouštěly jeho oblíbenou hudbu. Nejvíce jsem oceňovala ochotu, snahu a naslouchání ošetřovatelek. Projevovaly velkou trpělivost se seniory domova. Staraly se o něj s láskou a snažily se vyhovět veškerým jeho přáním. Dokáži ocenit celodenní práci veškerého personálu.

----------


Chci Vám poděkovat za příkladnou péči o seniory. Za laskavost a vstřícnost Vašich pracovníků v komunikaci s nimi. Za zapojování "stařečků" do různých aktivit, které jim vytváříte. Rovněž za vlídné a barevné prostředí, které jim poskytujete a ve kterém důstojně tráví zbytek svého života...

----------


Chtěly bychom touto cestou ještě jednou co nejsrdečněji poděkovat...Ve Vašem domově jsme ad naše očekávání našly dobrý domov důhodců. Pokaždé když jsme za ní přijely se na nás spokojeně usmívala, vyprávěla co v domově zažila, jakou činnost si pro ně personál či dobrovolní pracovníci vymysleli a jak jsou všichni na ně hodní. Musím tímto pochválit i prostředí. Podařilo se vám v té smutné nemocniční budově v Českém Krumlově vytvořit pomocí barev nádherně prosluněné bydlení. Pak účelně a přesto hezky vybavené pokoje, kam jsme směly mamince dát mnohé jí drahé předměty, až to byl její pokojíček...

----------


Chtěla bych poděkovat za péči o naši maminku, která byla klientkou Domova pro seniory v Českém Krumlově od roku 2011. Po celou dobu se dostávalo mamince nejen vysoce kvalitní zdravotnické péče, ale i velice laskavého zacházení. Děkujeme také za krásný am ilý přístup k nám, rodinným příslušníkům. Přeji Vám mnoho úspěchů v řízení Domova pro seniory a hodně štěstí při výběru personálu, a to jak odborného, tak pomocného. Když bude takový, s jakým jsme se setkali v Českém Krumlově, bude o klienty velmi dobře postaráno.

----------


Děkujeme tímto všem zaměstnancům domova pro seniory v Kaplici za příkladnou péči o mého otce, který byl klientem vašeho Domova pro seniory.

----------


Chtěla bych srdečně poděkovat všem zaměstnancům pečujícím o seniory v Českém Krumlově. Moje maminka byla velice spokojená, když jsme ji měli dle možností na návštěvě, nebo na projížďce po zahradě v nemocnici, říkávala: "už chci domů...", čímž myslela pokojích ve Vašem zařízení. Tato slova vyjadřují nejvyšší ohodonocení péče, kterou jste mamince poskytovali.

----------


Děkujeme touto cestou ředitelce a celému personálu za vstřícnost a laskavost, se kterou jsme se setkali při umístění naší maminky do péče v Domově seniorů Kaplice-detašované pracoviště Český Krumlov. O klienty je zde velmi dobře postaráno jak po stránce zdravotní, tak i celkové péče a laskavého jednání a zacházení. Dík za příkladnou péči o seniory. Děkujeme rovněž za krásný a milý přístup k nám-rodinným příslušníkům.

----------


Velké poděkování celému vašemu senior domu za nevšední, lidskou a obětavou péči o bratra. Jsem ráda, že své dny dožil právě u vás.

----------


Dovolte, abych poděkovala kolektivu pracovníků pracoviště Český Krumlov za jejich ochotu a porozumění při péči o mnažela. Povzbuzovalo ho to.


 

Domov pro seniory Kaplice je příspěvková organizace zřízena Jihočeským krajem. Najdete nás ve městě Kaplice, kde poskytujeme registrovanou službu pro 54 dospělých občanů se zdravotním postižením a seniorům s dolní věkovou hranicí 55 let.

  • popisek
  • popisek
  • popisek
  • popisek