www.domovkaplice.cz :: Praxe a stáže (27.11.2021 - 15:50)

 

Praxe a stáže

 

KLINICKÉ PRACOVIŠTĚ

Domov pro seniory Kaplice je klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty                a Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Praxe probíhá na základě smluvního vztahu mezi fakultami JU v ČB a Domovem pro seniory Kaplice. Student pracoviště sám ohledně smlouvy nekontaktuje.

Na pracovišti student získá podklady do portfolia profesionálních kompetencí ověřené v průběhu praxe v rozsahu požadovaném danou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

V Domově pro seniory poskytujeme péči o seniory v konceptu ucelené rehabilitace.

 

 

 

 


 

INDIVIDUÁLNÍ PRAXE

Praxe probíhá na základě smluvního vztahu mezi studentem vysílající organizace a Domovem pro seniory Kaplice.

Zájemci o individuální praxi v našem domově nás mohou kontaktovat osobně, telefonicky nebo emailem.

 

Nabízíme spolupráci v zajišťování výchovy budoucích zdravotnických, sociálních, zdravotně sociálních a pedagogických pracovníků pro:

· studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol v rámci individuální praxe – např. ve studijních oborech Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum, Sociální péče, Sociální činnost, Pedagogické lyceum, Sociální práce, Diplomovaná všeobecná sestra, Všeobecná sestra, Masér sportovní a rekondiční, apod.

· účastníky akreditovaných kvalifikačních kurzů - Pracovník v sociálních službách, Sanitář, apod.

V Domově pro seniory poskytujeme péči o seniory v konceptu ucelené rehabilitace.

 

 

 

Základní informace:

minimálně týden před zahájením praxe student telefonicky nebo emailem kontaktuje sociální pracovnici a domluví s ní čas zahájení praxe

v den zahájení praxe se student v domluvený čas dostaví ke kontaktní osobě

                                    dle druhu praxe si student přinese patřičné oblečení                                 (pohodlný oděv, vhodná obuv na přezutí,...)

student přichází s vizitkou se svým jménem a pracovním zařazením dle druhu praxe, tuto vizitku nosí viditelně po celou dobu vykonávané praxe 

                           student má určeného konkrétního pracovníka (školitele),                            který je mu k dispozici po celou dobu praxe

student má po nejdéle 6 hodinách právo na 30 minutový odpočinek (pauza na oběd, ...)

student je povinen vykonávat praxi v určeném rozsahu

ubytování není možné

stravování je možné po přechozí domluvě


Průběh praxe

seznámení s kontaktní osobou a ostatními členy pracovního týmu

seznámení s pracovištěm, určení prostoru pro odpočinek a odklad osobních věcí studenta

seznámení se Standardy kvality sociálních služeb a dalšími dokumenty, poskytnutí dokumentace v určeném rozsahu k náhledu

školení BOZP a PO

seznámení s pracovní náplní jednotlivých profesí

seznámení s administrativou

účast v praxi - forma pozorování

účast v praxi - přímá péče: vždy pod dohledem vlastních podkladů

výstupy z praxe a zpětná vazba

závěrečné shrnutí, potvrzení praxe

 

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Dana Pokorná – sociální pracovnice

tel.: 734 579 436

email: pokorna@domovkaplice.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domov pro seniory Kaplice je příspěvková organizace zřízena Jihočeským krajem. Najdete nás ve městě Kaplice, kde poskytujeme registrovanou službu pro 54 dospělých občanů se zdravotním postižením a seniorům s dolní věkovou hranicí 55 let.

  • popisek
  • popisek
  • popisek
  • popisek