www.domovkaplice.cz :: Vzdělávání (27.11.2021 - 15:34)

 

Vzdělávání

Prioritou našeho domova je pravidelné vzdělávání zaměstnanců. 

2020

 

Základní kurz Bazální stimulace - Bc. Helena Dvořáková Dis.

 

Základy práce s biografií pro aktivizační pracovníky - lektor PhDr. Eva Procházková, PhD.                             Ebin Ervin Böhm istitut 

 

Základy práce s biografií a plány péče - lektor PhDr. Eva Procházková, PhD.                                              Ebin Ervin Böhm istitut 

 

konference Sociální služby odborně

konference Paliativa a hospicová péče 

Mezi námi mezigenerační Workshop dobré praxe 

praktická ukázka - Využítí ochraných pomůcek v praxi 

 

 

 

2019

 

Úvod do psychobiografického modelu - lektor PhDr. Eva Procházková, PhD.                                                         Ebin Ervin Böhm istitut akr.2016/1080-PC/SP/VP

 

Biografie v práci manažera soc. a zdrav. Služeb - lektor PhDr. Eva Procházková, PhD.                                           Ebin Ervin Böhm institut akr.840/-450/2019

 

Biografie – paměti národa - mezinárodní odborná konference-ČAS 4682019

 

Využití hospicových přístupů v soc. službách I. - akreditovano MPSV A2018/0269-SP/PC                           Vzdělávací institut Prachatice, o. p. s.

 

Využití hospicových přístupů v soc. službách II. - akreditovano MPSV A2018/0270-SP/PC               Vzdělávací institut Prachatice, o. p. s.

 

 

 

2018

 

 

 

Proměny stáří a gerontooblek – APSS ČR – akreditováno 2017/0228-PC/SP/VP/PP

 

Péče o doprovázející a pozůstalé – vzdělávací institut Prachatice, o. p. s.

 

 Praktické ukázky práce s nevidomým II. Tyfloservis-Bc. Hana Jiroušková, Vlasta Grillová

 

WORK-LIFE-BALANCE- rovnováha mezi osobním a pracovním životem - Ing. Hana Podzemná, akreditováno MPSV 2016/0168-PC/SP/VP/PP

 

Jak pomáhat a nevyhořet - Mgr. Jiří Sobek, akreditováno MPSV, 2015/0041-PC/SP/VP

 

Problematika práce v ženských kolektivech - Para-PhDr. Msc. Milada Šanderová

 

GDPR- seminář JČK

 

Úvod do problematiky inkontinence - Renata Vicianová - Untraco

 

Praktické ukázky práce s inkontinenční pomůckou - Martina Cicvárková , fa Hartmann

 

 

 

2017

 

 

 

Praktické ukázky práce s nevidomým I. Tyfloservis - Bc. Hana Jiroušková, Vlasta Grillová

 

Bazální stimulace II. - Bc. Helena Dvořáková Dis., akreditace MPSV 2014/0741-PC/SP/PP

 

 

 

 

 

2016

 

Individuální plánování - Pavla Hýblová - JČK

 

Demence v obrazech - Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2014/1393-PC/SP/VP/PP

 

Bazální stimulace I. - Bc. Helena Dvořáková, Dis. Akreditováno MPSV 2014/0742-PC/SP

 

Nozokomiální nákazy - Mgr. Irena Majerová- KHS

 

Dříve vyslovená přání, důstojnost - PhDr. Hana Svobodová , Mgr. Jana Heřmanová PhD.

 

Pokojná smrt - APSS ČR- Mgr. Šourek

 

 

 

 

Domov pro seniory Kaplice je příspěvková organizace zřízena Jihočeským krajem. Najdete nás ve městě Kaplice, kde poskytujeme registrovanou službu pro 54 dospělých občanů se zdravotním postižením a seniorům s dolní věkovou hranicí 55 let.

  • popisek
  • popisek
  • popisek
  • popisek