www.domovkaplice.cz :: Hafík - canisterapie (27.11.2021 - 15:08)

 

Hafík - canisterapie

Zooterapie

Zooterapie je metoda založená na pozitivní interakci mezi zvířetem a člověkem. Kontakt se zvířaty se osvědčil při léčbě poruch pozornosti a komunikace, u nemocných, či psychiatrických pacientů, seniorů, osob se smyslovým, mentálním či tělesným postižením, ale i u zdravých jedinců.

Zejména u seniorů zmírňuje pocit osamělosti a společenské izolace. Zvíře se stává předmětem rozhovorů mezi seniory a usnadňuje vzájemnou komunikaci.
V Domově pro seniory Kaplice mohou být používány tyto formy zooterapie dle druhu zvířete:


 canisterapie=terapie za pomoci psů
 felinoterapie=terapie za pomoci koček
 drobná zvířata (králík, morče, činčila, rybičky, ...)
 farmingterapie=terapie za pomoci domácích zvířat (kozy, ovce,...)


Formy zooterapie dle způsobu:

Návštěvní program: jedná se o aktivitu, kdy zooterapeut se zvířetem dochází přímo do daného zařízení či do prostředí klienta. Zooterapie probíhá na půdě tohoto prostředí, ve vymezeném prostoru. Canisterapii praktikují proškolené canisterapeutické týmy. Spolupráce s ostatními organizacemi praktikujícími nějakou formu zooterapie je vždy podmíněna smluvním vztahem.

Zooterapie probíhá individuální nebo skupinovou formou. Individuální práce se týká zejména klientů dlouhodobě ležících, kdy je terapie poskytována na lůžku klienta. Zejména psi, kteří mají o jeden stupeň celsia vyšší teplotu těla než člověk, jsou používání u vytipovaných klientů, neboť při polohování dochází k hloubkovému prohřívání celého těla.
Skupinová zooterapie probíhá ve společenské místnosti, v případě možnosti i venku. Skupina je volena vždy podle specifikace klientů.
Klienti jsou do terapie zařazeni po vzájemné domluvě, vždy musí být předem dohodnuto, zda klient chce se účastnit terapie a s kterým zvířetem.

Návštěvní program u nás probíhá terapie za pomoci psů - canisterapie, a to ve spolupráci s Výcvikovým a canisterapeutickým sdružením Hafík, o.s., na základě uzavřené smlouvy.

Kontakt mezi zvířetem a seniorem zmírňuje pocit osamělosti a společenské izolace. Canisterapie probíhá častěji u klientů trvale ležících, kteří mají omezený kontakt s ostatními klienty (vzhledem k jejich zdravotnímu stavu či omezenému pohybu). Personál se zúčastňuje tohoto setkání klientů s pejskem, pomáhá s otočením nebo posazením klienta, aby měl přímý kontakt se canisterapeutickým týmem. Klient má možnost se zvířetem komunikovat, krmit jej, hladit a pod. Tato setkání jsou pro naše obyvatele vždy velkým přínosem a dlouho o něm povídají.


Rezidentní program: zvíře je trvalým obyvatelem daného zařízení, stává se jeho majetkem či majetkem konkrétního klienta, který v zařízení bydlí. Tento program je možný za určitých podmínek (materiální, architektonické, výcvikové, hygienické...).

V našem Domově jsou v rámci rezidentního programu umístěna velká akvária, ve kterých se prohání spousta rybiček a dalších vodních tvorů.
Klienti i návštěvníci DpS reagují na rybičky velice kladně, rádi se u akvária zastaví, někteří si dokonce chodí s rybičkami povídat.

Dalším právoplatným obyvatelem zařízení je pak malá Rozárka, což je Morče domácí.

Neodmyslitelnou součástí Domova je pak  zvířecí „maskot" jménem Honzík. Jedná se o Činčilu vlnatou, pocházející z jihoamerických And, ale tento vyrůstal již v zajetí.
Činčila je typická svýma velikýma ušima a korálkovýma očima. Také má neuvěřitelně hebký kožíšek, a právě proto byly svého času činčily na pokraji vyhubení, neboť byly zabíjeny pro výrobu luxusních kožešin. U nás se však má Honzík jako v bavlnce. Přes den spí a v noci řádí, ale když se někdo objeví u klece, občas zvědavě vykoukne a dokonce si i přijde pro pamlsek. Pro mnoho z klientů se naše činčila stala motivací k chození, snaží se přejít celou chodbu, jen aby se podívali, co se v činčilím příbytku děje. Zvířátko je také výborným prostředníkem pro rozvoj komunikace mezi klienty, mnoho z nich se pravidelně schází u klece na popovídání. Krmení drobnými pamlsky pak pomáhá s nácvikem jemné motoriky.
Ačkoli je činčila velmi plaché zvíře, při pravidelném kontaktu s klienty začíná reagovat na jejich přítomnost, klienti mají radost, že je zvířátko „poznalo".

 
Farmingterapie
Domov pro seniory Kaplice je vyjímečný také tím, že se ve své zahradě stará o příbytek pro Ovce kamerunské a Kozy kamerunské, které zde bydlí od roku 2012. Ovečky jsou vítaným zpestřením nejen pro obyvatele Domova, ale i pro kaplické maminky s dětmi a další návštěvníky, kteří za ovečkami chodí na návštěvu. Pro mnoho seniorů jsou ovečky tou správnou motivací k pohybu na čerstvém vzduchu, a také častým tématem vzájemných dialogů. O tom, že i ovečky se mají dobře s námi, svědčí fakt, že se nám stádo průběžně rozrůstá, a v Domově pro seniory Kaplice jakožto budově bývalé porodnice se tak opět rodí!

 

Domov pro seniory Kaplice je příspěvková organizace zřízena Jihočeským krajem. Najdete nás ve městě Kaplice, kde poskytujeme registrovanou službu pro 54 dospělých občanů se zdravotním postižením a seniorům s dolní věkovou hranicí 55 let.

  • popisek
  • popisek
  • popisek
  • popisek