Menu
Domov pro seniory Kaplice
Domov pro seniory Kaplice

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY POKRAČUJÍ I V DOMOVĚ PRO SENIORY

Domov pro seniory Kaplice

Celková kapacita 54 klientů. 

budova domova

  • Ubytování 

Ubytování je poskytováno v 18 jednolůžkových a 18 dvoulůžkových pokojích. Na pokoji je elektricky polohovatelné lůžko včetně signalizačního zařízení pro komunikaci s personálem, kuchyňský kout s lednicí, vestavěné skříně, jídelní stůl a sedací nábytek. Uživatel si může přinést vlastní drobný nábytek a předměty, které jsou mu blízké. Všechny pokoje mají toaletu a sprchový kout (u některých pokojů propojené sociální zařízení).

Kromě toho disponuje organizace dalšími prostorami s koupacími systémy. Prostory domova jsou bezbariérové. V celé budově se nacházejí společenské prostory, které mohou uživatelé využívat bez časového omezení. Kromě prostorné jídelny a společenské zóny u vstupu do budovy je v každém patře několik menších relaxačních zákoutí (retro místnost, relaxační místnost, společné prostory na chodbách, zookoutky, terasa).

  • Zdravotně-ošetřovatelská péče

Uživatelům služby je dle jejich zdravotního stavu individuálně poskytována zdravotně - ošetřovatelská péče. Je zajišťována celodenně nepřetržitě registrovanými všeobecnými sestrami a pracovníky přímé obslužné péče. Do domova dochází praktický lékař. Pro uživatele je zajištěna také péče dalších lékařů specialistů. Ostatní odborná vyšetření poskytuje poliklinika v Kaplici, nemocnice v České Krumlově, případně nemocnice v Českých Budějovicích, kdy je doprovod uživatelů zajištěn pracovníky zařízení nebo rodinnými příslušníky.

Pracovníci mají k dispozici řadu pomůcek, které zvyšují komfort a pohodlí uživatelů. Odborná rehabilitační péče je zajišťována odborníky převážně v Kaplici, základní rehabilitační péče je zajišťována přímo v domově pro seniory.

Základem pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu je podpora soběstačnosti a pohybové aktivity uživatele. Snažíme se o mobilizaci uživatelů-vstávání z lůžka, posazování do křesla, nácvik chůze. Patří sem také pohyb na lůžku, např. otáčení, zvedání, posazování. V oblasti oblékání je kladen důraz na schopnost uživatele obléci se sám a schopnosti uživatele naučit se používat pomůcky, aby dosáhl optimální nezávislosti při oblékání. Uživatel má právo odmítnout ošetřovatelský výkon, léky, respektujeme právo uživatele na nezdravý způsob života, vůli uživatele neužívat ochranných prostředků (zábrany u lůžka).

fotografie motomedu, kardiokřesla, jídelny

  • Sociální práce

Zahrnuje podporu a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Tato agenda je zajištěna sociálními pracovnicemi. Součástí této práce je ochrana práv uživatele na různých úrovních. Sociální pracovnice vedou o službě dokumentaci dle zákonných norem a v souladu s etickým kodexem.

Sociální práce začíná již při jednání se zájemcem, kdy jsou zjišťovány požadavky zájemce. Sociální pracovníci poskytují maximum informací tak, aby se zájemce mohl rozhodnout, zda je naše služba ta, kterou hledá, a zda mu my můžeme poskytnout to, co potřebuje. V případě shody je na základě podané Žádosti o poskytování pobytové sociální služby provedeno sociální šetření a doloženy další potřebné doklady. Sociální pracovníci pak sjednávají s žadatelem smlouvu včetně rozsahu a průběhu služby tak, aby služba byla poskytována uživateli tzv. „na míru“

fotografie zahrady

  • Centrum aktivizačních činností

„Starý člověk má nepochybně právo na odpočinek, ale oddá-li se nečinnosti, odsuzuje se k tělesnému i duševnímu chátrání..." / Josef Švancara /

Cílem aktivizace v Domově pro seniory Kaplice je udržet nebo i zlepšit psychický a fyzický stav uživatele služby, udržet určitou míru samostatnosti a nezávislosti, zachovat stávající dovednosti. Senioři mohou získat i něco nového pro sebe – poznatek, zážitek, dovednost, přátelství.

Naší snahou je připravit uživatelům služby klidné, důstojné a příjemné prožití stáří. Aktivizace tvoří nabídku činností a aktivit, které mají sloužit k smysluplnému trávení volného času, spokojenosti a radosti seniorů. O programy se starají aktivizační pracovníci. K dispozici je velká televize, interaktivní tabule, počítač, knihovna včetně zprostředkování zapůjčení knih z městské knihovny. Budova je obklopena zážitkovou zahradou, přístupnou jak uživatelům, tak veřejnosti. Zahrada poskytuje jak prostor pro relaxaci tak k aktivnímu trávení volného času - venkovní hry, cvičební prvky, minifarma, záhony, apod.

 

ÚHRADA ZA SLUŽBY

  • Sazebník úhrad za poskytování sociální služby

Úhrada je stanovena dle platného sazebníku. Uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravování musí v daném kalendářním měsíci zůstat alespoň 15% jeho příjmu. Tento zůstatek je určen k úhradě např. léků, předmětů osobní potřeby, ošacení, fakultativních služeb apod.

Přiznaný příspěvek na péči je nárokem poskytovatele sociální služby. Způsob úhrady je dohodnut mezi uživatelem a poskytovatelem (z bankovního účtu, hotově, tzv. hromadnou výplatnicí z ČSSZ). Případné přeplatky jsou uživateli vyplaceny dle sjednaného způsobu. Kompletní podmínky úhrady jsou s uživatelem projednávány v rámci uzavření smlouvy.

 

  • Sazebník fakultativních služeb

V rámci zkvalitňování sociální služby poskytujeme uživatelům kromě základních činností také tzv. fakultativní služby. Jedná se o služby, které jsou uživatelům nabízeny nad rámec základních činností a tudíž za úplatu.

Aktuálně platné sazebníky naleznete v sekci dokumenty - úřední deska - sazebníky.

 

 

Na kvalitě péče záleží...

Bazální stimulace

logo bazální stimulace

2021

získání certifikace v konceptu Bazální stimulace

bazální stimulace

Biografická péče

logo biografická péče

2022 

získání certifikace v konceptu Biografické péče

www.ebinbio.cz

Mezigenerační spolupráce

logo mezi námi

2022

získání známky kvality "Mezigeneračně"

www.mezinami.cz

Paliativní péče

logo paliativní péče

2023

zahájení procesu certifikace paliativní péče

centrum paliativní péče

Mohlo by Vás zajímat