Menu
Domov pro seniory Kaplice
Domov pro seniory Kaplice

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY POKRAČUJÍ I V DOMOVĚ PRO SENIORY

Dobrovolnictví

Domov pro seniory Kaplice nabízí možnost dobrovolnické práce.

Tuto službu v současné době zaštiťuje Dobrovolnické centrum Český Krumlov.

logo společnosti icos

S ostatními dobrovolníky lze uzavřít individuální dohodu o činnosti dobrovolníka.

Domov pro seniory Kaplice využívá činnosti dobrovolníků k zabezpečení aktivit uživatelů, které nejsou upraveny ve smlouvě o poskytování pobytové sociální služby. Dobrovolníci nenahrazují profesionální úkony pracovníků v sociálních službách, sociální pracovnice, fyzioterapeuta a dalších specialistů, ale vykonávají řadu běžných laických či občanských činností, kterých se právě vzhledem k pracovní vytíženosti našich zaměstnanců uživatelům nedostává (např. čtení knihy dobrovolníkem, rozhovor, pohlazení, apod.).

 • Dobrovolníkem musí být osoba, která je starší 15 let (od 15 do 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce).
 • Jednáním s dobrovolníky je pověřena sociální pracovnice domova, která je zaškoluje a metodicky vede jejich činnost tak, aby byla vždy v souladu s Individuálním plánem uživatele. Sociální pracovnice je průvodcem dobrovolníka po celou dobu výkonu dobrovolnické činnosti.
 • Každý dobrovolník je před zahájením své činnosti zaškolen, je s ním uzavřena písemná Dohoda o dobrovolnické činnosti.
 • Náplň práce dobrovolníka se upravuje podle jeho očekávání a časové možnosti. Náplň práce se podřizuje tomu, zda se chce věnovat pravidelným akcím nebo jednorázovým, jednotlivci nebo skupině, ženě nebo muži, uživateli, který je trvale upoután na lůžku, či na vozíku apod.
 • Dobrovolníci s klienty / klientem většinou tráví čas podle osobních zájmů klienta nebo dobrovolníka. Tím se nabízí široká škála vyplnění času od zálib, dovedností, schopností jednotlivců. Záleží pouze na uživateli a dobrovolníkovi, jejich vzájemnému porozumění a sympatiích.
 • Dobrovolník je povinen dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech spojených s dobrovolnickou činností (veškeré informace týkající se osobních údajů, údajů o zdravotním stavu uživatelů).

 

Chcete se i Vy stát dobrovolníkem?

VÝHODY PLYNOUCÍ Z DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI

 • zkušenosti,
 • znalosti a informace z oblasti sociální sféry,
 • sebepoznání, sebereflexe, seberealizace,
 • objevit v sobě nový tvůrčí potenciál,
 • osvědčení o dobrovolnické činnosti,
 • získání doplňkové praxe v oboru studia,
 • pocit smysluplné činnosti a prospěšnosti,
 • pocit osobního naplnění a uspokojení z pomoci druhým,
 • nové kontakty, přátele,
 • získání empatie, trpělivosti,
 • vyzkoušení si práce v sociálních službách,
 • větší šance na trhu práce,
 • možnost dalšího vzdělávání - bezplatná účast na kurzech a seminářích pořádaných domovem.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na tel. č. 734 579 436 nebo na pokorna@domovkaplice.cz.

 

Na kvalitě péče záleží...

Bazální stimulace

logo bazální stimulace

2021

získání certifikace v konceptu Bazální stimulace

bazální stimulace

Biografická péče

logo biografická péče

2022 

získání certifikace v konceptu Biografické péče

www.ebinbio.cz

Mezigenerační spolupráce

logo mezi námi

2022

získání známky kvality "Mezigeneračně"

www.mezinami.cz

Paliativní péče

certifikace paliativní péče

2024

získání certifikace paliativní péče

centrum paliativní péče

Mohlo by Vás zajímat