Menu
Domov pro seniory Kaplice
Domov pro seniory Kaplice

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY POKRAČUJÍ I V DOMOVĚ PRO SENIORY

Praxe a stáže

KLINICKÉ PRACOVIŠTĚ

Domov pro seniory Kaplice je klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty a Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Praxe probíhá na základě smluvního vztahu mezi fakultami JU v ČB a Domovem pro seniory Kaplice. Student pracoviště sám ohledně smlouvy nekontaktuje.

Na pracovišti student získá podklady do portfolia profesionálních kompetencí ověřené v průběhu praxe v rozsahu požadovaném danou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.


INDIVIDUÁLNÍ PRAXE

Praxe probíhá na základě smluvního vztahu mezi studentem vysílající organizace a Domovem pro seniory Kaplice.

Zájemci o individuální praxi v našem domově nás mohou kontaktovat osobně, telefonicky nebo emailem.

Nabízíme spolupráci v zajišťování výchovy budoucích zdravotnických, sociálních, zdravotně sociálních a pedagogických pracovníků pro:

 • studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol v rámci individuální praxe – např. ve studijních oborech Zdravotnický asistent, Zdravotnické lyceum, Sociální péče, Sociální činnost, Pedagogické lyceum, Sociální práce, Diplomovaná všeobecná sestra, Všeobecná sestra, Masér sportovní a rekondiční, apod.
 • účastníky akreditovaných kvalifikačních kurzů - pracovník v sociálních službách, sanitář, apod.

Základní informace:

 • minimálně týden před zahájením praxe se student telefonicky nebo emailem kontaktuje sociální pracovnici a domluví s ní čas zahájení praxev den zahájení praxe se student v domluvený čas dostaví ke kontaktní osobědle druhu praxe si student přinese patřičné oblečení (pohodlný oděv, vhodná obuv na přezutí,...)
 • student přichází s vizitkou se svým jménem a pracovním zařazením dle druhu praxe, tuto vizitku nosí viditelně po celou dobu vykonávané praxe student má určeného konkrétního pracovníka (školitele), který je mu k dispozici po celou dobu praxe
 • student má po nejdéle 6 hodinách právo na 30 minutový odpočinek (pauza na oběd, ...)
 • student je povinen vykonávat praxi v určeném rozsahu
 • ubytování není možné
 • stravování je možné po přechozí domluvě
 • seznámení s kontaktní osobou a ostatními členy pracovního týmu
 • seznámení s pracovištěm, určení prostoru pro odpočinek a odklad osobních věcí studenta
 • seznámení se Standardy kvality sociálních služeb a dalšími dokumenty, poskytnutí dokumentace v určeném rozsahu k náhledu
 • školení BOZP a seznámení s pracovní náplní jednotlivých profesí
 • seznámení s administrativou
 • účast v praxi - forma pozorování
 • účast v praxi - přímá péče: vždy pod dohledem vlastních podkladů
 • výstupy z praxe a zpětná vazba
 • závěrečné shrnutí, potvrzení praxe

   

   

   

Kontaktní osoba: Mgr. Dana Pokorná – sociální pracovnice tel.: 734 579 436, email: pokorna@domovkaplice.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na kvalitě péče záleží...

Bazální stimulace

logo bazální stimulace

2021

získání certifikace v konceptu Bazální stimulace

bazální stimulace

Biografická péče

logo biografická péče

2022 

získání certifikace v konceptu Biografické péče

www.ebinbio.cz

Mezigenerační spolupráce

logo mezi námi

2022

získání známky kvality "Mezigeneračně"

www.mezinami.cz

Paliativní péče

certifikace paliativní péče

2024

získání certifikace paliativní péče

centrum paliativní péče

Mohlo by Vás zajímat