Menu
Domov pro seniory Kaplice
Domov pro seniory Kaplice

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY POKRAČUJÍ I V DOMOVĚ PRO SENIORY

Vzdělávání

Prioritou našeho domova je pravidelné vzdělávání zaměstnanců.

2022

Biografie v terorii a praxi - lektor PhDr. Eva Procházková, PhD. - Ebin Ervin Böhm institut

Pokojná smrt - Mgr. David Šourek 

Interpersonální komunikace v zařízení sociálních služeb - Mgr. Martina Fiala Frigová 

kongres poskytovatelů sociálních služeb

konference Biografie seniora v teorii a praxi - aktivní účast 

 

2021

konference Výzvy, kreativita a úspěch v soc. práci

Základy práce s biografií pro soc. pracovníky - lektor PhDr. Eva Procházková, PhD. - Ebin Ervin Böhm institut

Paliativní péče I. a II.

Nástavbový kurz Bazální stimulace

Péče o klienta s postižením sluchu, práce s naslouchátkem

 

2020

Základní kurz Bazální stimulace - Bc. Helena Dvořáková Dis.

Základy práce s biografií pro aktivizační pracovníky - lektor PhDr. Eva Procházková, PhD. - Ebin Ervin Böhm institut

Základy práce s biografií a plány péče - lektor PhDr. Eva Procházková, PhD. - Ebin Ervin Böhm institut

konference Sociální služby odborně

konference Paliativa a hospicová péče

Mezi námi mezigenerační Workshop dobré praxe

praktická ukázka - Využití ochranných pomůcek v praxi

 

2019

Úvod do psychobiografického modelu - lektor PhDr. Eva Procházková, PhD. - Ebin Ervin Böhm

Biografie v práci manažera soc. a zdrav. Služeb - lektor PhDr. Eva Procházková, PhD. - Ebin Ervin Böhm institut

Biografie – paměti národa - mezinárodní odborná konference

Využití hospicových přístupů v soc. službách I. -  Vzdělávací institut Prachatice, o. p. s.

Využití hospicových přístupů v soc. službách II. -  Vzdělávací institut Prachatice, o. p. s.

 

2018

Proměny stáří a gerontooblek – APSS ČR 

Péče o doprovázející a pozůstalé – vzdělávací institut Prachatice, o. p. s.

Praktické ukázky práce s nevidomým II. Tyfloservis-Bc. Hana Jiroušková, Vlasta Grillová

WORK-LIFE-BALANCE- rovnováha mezi osobním a pracovním životem - Ing. Hana Podzemná, 

Jak pomáhat a nevyhořet - Mgr. Jiří Sobek

Problematika práce v ženských kolektivech - Para-PhDr. Msc. Milada Šanderová

GDPR- seminář JČK

Úvod do problematiky inkontinence - Renata Vicianová - Untraco

Praktické ukázky práce s inkontinenční pomůckou - Martina Cicvárková , fa Hartmann

 

2017

Praktické ukázky práce s nevidomým I. Tyfloservis - Bc. Hana Jiroušková, Vlasta Grillová

Bazální stimulace II. - Bc. Helena Dvořáková Dis.

 

2016

Individuální plánování - Pavla Hýblová - JČK

Demence v obrazech - Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Bazální stimulace I. - Bc. Helena Dvořáková, Dis. Akreditováno 

Nozokomiální nákazy - Mgr. Irena Majerová- KHS

Dříve vyslovená přání, důstojnost - PhDr. Hana Svobodová , Mgr. Jana Heřmanová PhD.

Pokojná smrt - APSS ČR- Mgr. Šourek

 

 

 

 

Na kvalitě péče záleží...

Bazální stimulace

logo bazální stimulace

2021

získání certifikace v konceptu Bazální stimulace

bazální stimulace

Biografická péče

logo biografická péče

2022 

získání certifikace v konceptu Biografické péče

www.ebinbio.cz

Mezigenerační spolupráce

logo mezi námi

2022

získání známky kvality "Mezigeneračně"

www.mezinami.cz

Paliativní péče

logo paliativní péče

2023

zahájení procesu certifikace paliativní péče

centrum paliativní péče

Mohlo by Vás zajímat