Menu
Domov pro seniory Kaplice
Domov pro seniory Kaplice

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚHY POKRAČUJÍ I V DOMOVĚ PRO SENIORY

Spolupráce Domova pro seniory Kaplice a Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT

Na výzkumu se podíleli Mgr. Renata Havránková, prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c. Ph.D., Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., a zaměstnanci DpS Kaplice.

Domov pro seniory Kaplice se stal součástí výzkumu.

Spolupráce Domova pro seniory Kaplice a Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT zvýší bezpečnost seniorů

Domov pro seniory Kaplice spolupracuje s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze v rámci řešení projektu TL05000480 „Zvýšení kvality života v domovech pro seniory v období nouzového stavu", který je řešen ve spolupráci s AMBIS. Projekt je financován Technologickou agenturou České republiky a jeho cílem je zpracování metodiky k vymezení vhodných komunikačních postupů a nástrojů, které mohou zmírnit negativní dopady na psychický stav seniorů.

V souvislosti s pandemií covid-19 a vyhlášením nouzového stavu je zřejmé, že dlouhé období, kdy byli občané omezeni v možnostech osobních kontaktů včetně vlastních rodin, neměli možnost se volně stýkat, byli izolováni v místech svého trvalého pobytu, v době, kdy omezili ze strachu i návštěvy zdravotnických zařízení, mělo negativní dopad na jejich duševní pohodu. Těžce tento stav prožívali také obyvatelé domovů pro seniory, kteří dané období trávili v izolaci od rodiny, od svých blízkých.

K získání potřebných informací byly v rámci projektu stanoveny tři cílové skupiny. První skupinu tvořili senioři v domovech pro seniory a dalšími skupinami byl personál domovů pro seniory a rodinní příslušníci seniorů. Jihočeský kraj byl jedním z deseti krajů, ve kterém probíhal sběr dat, dále byly informace získávány v kraji Středočeském, Ústeckém, Karlovarském, Královehradeckém, Jihomoravském, Moravskoslezském a Zlínském, Kraji Vysočina a hlavním městě Praze.

Na výzkumu se podíleli Mgr. Renata Havránková, prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c. Ph.D., Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., a zaměstnanci DpS Kaplice.

Protiepidemická opatření, která způsobila ztrátu sociálních kontaktů, zvýšenou psychickou zátěž a omezení pohybu, měla na převážnou část starší populace výrazně negativní důsledky. I když taková opatření mohou být zásadní pro minimalizaci šíření viru, jejich fyzické, psychické a sociální dopady jsou prokazatelné. Se značnými obavami senioři rovněž vnímali, když v důsledku vysoké nemocnosti zaměstnanců domovů pro seniory docházelo k častým obměnám ošetřovatelského personálu. V některých případech pomáhali v domovech pro seniory i příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR či Armády ČR.

Na základě všech získaných poznatků a konzultací s představiteli Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a vedením domovů pro seniory bude vypracována již zmíněná metodika, jejímž cílem bude zejména vymezení vhodných komunikačních postupů a nástrojů, které mohou zmírnit negativní dopady nouzového stavu v domovech pro seniory či v podobných sociálních zařízeních v případě jakýchkoliv krizových situací nejen pandemie.

Tato metodika bude pochopitelně využitelná při mimořádných událostech a krizových situacích, které mohou být vyhlášeny nejen v souvislosti s pandemií, ale také při ohrožení toxickou látkou, při požáru, povodni, blackoutu, nedostatku potravin i při ohrožení našeho státu válečným konfliktem.

Na výzkumu se podíleli Mgr. Renata Havránková, Ph.D., prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c.,  doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr. h. c. a zaměstnanci DpS Kaplice. 

Datum vložení: 15. 5. 2023 13:27
Datum poslední aktualizace: 16. 5. 2023 8:01

Na kvalitě péče záleží...

Bazální stimulace

logo bazální stimulace

2021

získání certifikace v konceptu Bazální stimulace

bazální stimulace

Biografická péče

logo biografická péče

2022 

získání certifikace v konceptu Biografické péče

www.ebinbio.cz

Mezigenerační spolupráce

logo mezi námi

2022

získání známky kvality "Mezigeneračně"

www.mezinami.cz

Paliativní péče

logo paliativní péče

2023

zahájení procesu certifikace paliativní péče

centrum paliativní péče

Mohlo by Vás zajímat